Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αναστασίου
ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Κω/νου
ΜΟΥΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θωμά
ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ηλία
ΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σωκράτη
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΛΑ'Ι'Α του Αλεξάνδρου
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΡΙΣΤΙΝ του Γεωργίου